Dette lejemål er beliggende på Havnegade 7, Nørre Alslev på Orehoved Havn lige overfor Madsnedø og meget tæt på etableringen af den nye Storstrømsbro. Produktionshallerne har tidligere været brugt i vindmølleindustrien. Bygningerne består af store produktionshaller og lagerhaller med en frihøjde mellem 3,5 og 8 meter.

Der er både kantine og badefaciliteter i lejemålet. Der er tillige kontorer både ved produktionshallerne og i en særskilt bygning.

This lease is located on Havnegade 7, Nørre Alslev on the Orehoved habour just opposite of Madnedsø and very close to the construction of the new bridge. The lease has been rented out for the windmill industry. The buildings contains large production areas and warehouses with a ground clearance between 3,5 and 8 meters.

There is bathing facilities and a canteen in the buildings. There is officespaces both by the prodution areas and separately.