På Skelmosevej opfører vi en ny boligbygning i tre etager. Bygningen indeholder 34 lækre boliger og en delvist nedgravet parkeringskælder. Arkitektonisk er bygningsvolumenet sat sammen af ’karnap-elementer’, der markerer sig ved at være trukket frem i facaden, og en mere neutral del, der er trukket tilbage i bygningen.

Se på skelmosehus.dk